A- A A+

Xarxes Socials

facebook twitter instagram youtube blog

Guia d'Acollida al Nadó

  • INFORME DE MATERNITAT:

És l'informe o document que es fa als centres d'atenció primària (CAP) de la sanitat pública. Per obtenir-lo s'ha d'aportar l'informe del centre que va assistir el part i la targeta sanitària individual. Se'n lliura dues còpies a la pacient: una és per a l'empresa i l'altra s'ha de presentar, juntament amb la resta de documentació, a l’ Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), juntament amb el següent:

1.- L'informe de maternitat.
2.- El document acreditatiu de la persona sol·licitant (DNI o NIE).
3.- El llibre de família.
4.- El certificat de l'empresa, si treballeu per compte d'altri.

Cas ordinari de part: 16 setmanes ininterrompudes després del part (les 6 setmanes post part són de descans obligatori per a la mare)
Cas de part múltiple: 18 setmanes (2 setmanes més per cada fill a partir del segon)
Cas d’acolliment o adopció: 16 setmanes si l’adoptat o acollit és menor de 6 anys. En cas d’adopció o acolliment múltiple s’amplia en 2 setmanes més per cada fill a partir del segon. Distribució a opció dels interessats. Si tots dos treballen, poden gaudir-lo de forma simultània o successiva.

  • PATERNITAT:

Cal tramitar-la a l’oficina de la CAISS, són 12 setmanes a comptar des del dia del part.

  • SOL·LICITUD DE LA TARGETA PER PRIMERA VEGADA :

Juntament amb el document que us lliuren a l’oficina de la CAISS cal portar:
- Volant d’empadronament amb data inferior a tres mesos.
- Fotocòpia del document que us han lliurat a l’INSS amb relació a la condició d’assegurat de beneficiari. cal fer-ho a l’oficina de la CAISS, Passeig Nou,1 de Figueres, cal demanar cita prèvia al 901 106 570 o per Internet a: www.seg-social.es
- Fotocòpia llibre de família.
Un cop aprovada la sol·licitud, rebreu al vostre domicili la targeta que acredita el dret a l’assistència sanitària pública.

  • PROGRAMACIÓ DE LA PRIMERA VISITA DE PEDIATRIA:

La primera visita de puericultura serà durant els primers 15 dies, posteriorment se us programarà una visita amb tot l’equip (pediatria i infermeria).